מחירון

A triangle divider

אימוני כושר אישיים

*המנויים לאימוני כושר אישיים ניתנים לביטול בהתרעה של 7 יום מראש וכרוכים בדמי ביטול לפי סוג המנוי.


אימוני כושר זוגיים

*המנויים לאימוני כושר זוגיים ניתנים לביטול בהתרעה של 7 יום מראש וכרוכים בדמי ביטול לפי סוג המנוי.


שיעורי שחייה פרטיים

*המנויים לשיעורי השחייה ניתנים לביטול בהתרעה של 7 יום מראש וכרוכים בדמי ביטול לפי סוג המנוי.


*כל התוכניות, המנויים והמחירים המוצגים באתר אינם קבועים. הנהלת האתר והמאמן רשאים לשנות את התוכניות, המנויים והמחירים בכל עת.